BEHÖVER ERT FÖRETAG HJÄLP ATT GREPPA CSRD-DIREKTIVET?


EU-kommissionen har beslutat om ett nytt direktiv för hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som trädde i kraft 1 januari 2023 och ersätter nuvarande rapporteringsstandarder inom hållbarhet. Det nya direktivet kommer kräva mer av företagen, både gällande hur hållbarhet integreras i affärsstrategierna och vad som ska rapporteras i hållbarhetsredovisningen.

De företag som berörs kommer bland annat behöva säkerställa efterlevnad inom områden som dubbel väsentlighetsanalys, styrelsekompetens, en obligatorisk redovisningsstandard (ESRS) och integrering av hållbarhetsrapporten i förvaltningsberättelsen.

Uppfyllandet av lagkraven och den nya rapporteringsstandarden ESRS sker stegvis beroende på vilken storlek företaget har och om det är noterat eller inte under åren 2024-2029. Men även företag som inte själva omfattas av lagstiftningen kommer märka av ringarna på vattnet i leverantörskedjan och behöva rapportera om sina verksamheter till berörda kunder.

  • Är du osäker på om ert företag omfattas eller när ni behöver uppfylla kraven?
  • Vill du veta mer om vad de nya kraven innebär för ert företag?
  • Eller vill ni ha hjälp med att utveckla hållbarhetsarbetet för att uppfylla rapporteringskraven i ESRS och datainsamling?

Vi på Envima kan stötta er med de insatser ni behöver på området som jurister, processledare, utbildare och rådgivare. Hör av dig till oss så pratar vi vidare om just era behov!

Lina Helmersson, miljö- och hållbarhetskonsult, 0706-24 74 65, Lina.helmersson@envima.se

  • Behöver er verksamhet guidning in i CSRD-direktivet? Låt oss på Envima komma till er och ge er en första presentation och hjälpa er förstå vad ert företag behöver göra på hållbarhetsområdet! Läs mer här
  • Kom på frukostseminarium på Link Business Center i Linköping den 25 augusti och ta del av vad det nya EU-direktivet kommer att medföra för er hållbarhetsredovisning och ert revisionsarbete! Läs mer och anmäl dig här
  • Boka introduktionsutbildningen Hållbarhet för styrelser och ledningsgrupper för att säkra kompetensen i er ledning! (mer info kommer, kontakta lina.helmersson@envima.se )