Bildspel

Win-win-win.


Hållbara affärer är en kombination av nytta och lönsamhet där flera parter är vinnare. 350 aktiva kunder ser vi som ett bevis för att påståendet stämmer och att våra tjänster och verktyg verkligen bidrar till en hållbar och lönsam affärsutveckling.

Det gäller att ta vara på de unika möjligheter som finns hos alla företag. För tro oss, de finns där. Vi hjälper dig att utveckla möjligheterna till affärsnytta. För dig, för oss och för samhället i stort. Det är vad vår affärsidé handlar om.

NYHETER

Nytt direktiv om hållbarhetsredovisning i EU kräver mer av företag
2022-05-03

Nytt direktiv om hållbarhetsredovisning i EU kräver mer av företag

EU-kommissionen har beslutat om ett nytt direktiv om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som ersätter nuvarande Non-Financial Reporting Directive (...

Läs mer »

En taxonomi för hållbara investeringar
2022-04-20

En taxonomi för hållbara investeringar

Vår miljörättsjurist Göran skriver artiklar i tidningen Missivet som ges ut av MIS (Miljö och hållbarhetsrevisorer i Sverige). I senaste numret skriver han om taxonomiförordningen. Du kan...

Läs mer »

Lyckad nätverksträff i Stockholm!
2022-03-29

Lyckad nätverksträff i Stockholm!

I torsdags genomförde vi en lyckad nätverksträff i Stockholm. Tack alla som var med på träffen och bidrog till inspirerande samtal.

Läs mer »

Välkommen Ellen!
2022-03-18

Välkommen Ellen!

Idag vill vi hälsa vår nya medarbetare Ellen varmt välkommen till oss på Envima! Ellen sitter på vårt kontor i Linköping. 

Läs mer »

Flera nya företag provade på vårt nätverk
2022-03-17

Flera nya företag provade på vårt nätverk

Den 15/3 hade vi träff i Envimas nätverk för miljö och hållbarhet med tema nya lagar och regler samt REACH och RoHS - Anna Liszke, Envima och hur du utbildar internt och peppar medarbetar...

Läs mer »

Visselblåsarlagen – vad innebär det i praktiken?
2022-03-08

Visselblåsarlagen – vad innebär det i praktiken?

Visselblåsardirektivet antogs av EU 2019 och har därefter införlivats i svensk rätt i en nationell lag och förordning, lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhål...

Läs mer »

Joachim Törnfeldt om Envimas nätverk
2022-03-04

Joachim Törnfeldt om Envimas nätverk

Vi har intervjuat Joachim Törnfeldt från Hjulsbro Steel som är medlem i Envimas nätverk för att få reda på vad han tycker om vårt nätverk och vad det ger för nytta för honom. ...

Läs mer »

Envima samarbetar med NXT Learning!
2022-03-03

Envima samarbetar med NXT Learning!

NXT Learning är ett nytt erbjudande på den svenska marknaden för att lösa företagens utbildningsbehov utan krångel. De brinner för att skapa bra digitala kurser med pedagogiskt upplägg so...

Läs mer »

Reflektioner kring IPCC- rapport och världsläget
2022-03-02

Reflektioner kring IPCC- rapport och världsläget

Hur mycket dåliga nyheter orkar vi med att ta in? Med pågående krig i Europa är det inte konstigt att den IPCC-rapport som släpptes i måndags inte fick lika stort genomslag som den förtjä...

Läs mer »