Våra kunder

Här nedan presenterar vi några av våra referenskunder. Detta är ett endast axplock av våra kunder samt en kort beskrivning om uppdragen. Önskar du ytterligare referenser eller kontaktpersoner kontakta oss på Envima så hjälper vi dig.

Du kan skicka din förfrågan till:

Returpack

Returpack

 • Miljöparagrafen - verksamhetsanpassad lagbevakning
 • Lagefterlevnadsrevision
 • Utbildning ADR/transport av farligt gods
 • Kemikalieutbildning
 • Allmän miljöutbildning
 • Ladda ner referensblad

Eva Whass– Envima är kunniga inom sitt område, de är snabba och ger bra svar på de frågor jag har. Det återkopplar snabbt. Dessutom arbetar de strukturerat, har bra planering inför de uppdrag de ska göra.

Eva Whass
miljösamordnare, Returpack

Eksjö Energi

Eksjö Energi AB

 • Tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken
 • Minet – webbaserat verksamhetssystem som intranet med funktioner som ärendehantering och planeringskalender.
 • Genomförande av miljörevision och utbildning av interna revisorer
 • Periodiska besiktningar
 • Stöd vid framtagning och vidareutveckling av miljöledningssystem
 • Miljöutbildning för all personal
 • Miljöparagrafen
 • Ladda ner referensblad

Stefan Strömberg– Det blir allt svårare att hålla koll på allt själv. För mig är Miljöparagrafen ett bra stöd i mitt arbete. En annan stor fördel med både Miljöparagrafen och Minet är att du kan komma åt stödtjänsterna var du än befinner dig.

Stefan Strömberg
miljösamordnare, Eksjö Energi

KG Knutsson AB

KG Knutsson AB

 • Klimatrevision
 • Stöd i arbetet med ISO 14001
 • Stöd vid myndighetskontakter
 • Miljöparagrafen
 • Säkerhetsrådgivare för farligt gods
 • Ladda ner referensblad

Ewa Cristiansson– Envima har kunskapen om regler och lagar och vilka krav som ställs på vår verksamhet. Jag känner mig trygg med Envima.

Ewa Cristiansson
kvalitets- och miljösamordnare, KGK Handelsdivision

Arla Foods

Arla mejeri Linköping

 • Utbildning ADR/transport av farligt gods
 • Säkerhetsrådgivning transport av farligt gods
 • Kemikalierådgivning
 • Ladda ner referensblad

 

Håkan Ankarby– Jag kan bara lyfta på luren och bolla mina frågor med Envima, som är mycket kompetenta. För min del är närheten en stor fördel, jag får snabb hjälp, det tycker jag är suveränt

Håkan Ankarby
Arla Foods Linköpings mejeri

Nordic Paper

Nordic Paper

 • Upprättande av tillståndsansökan och MKB
 • Stöd vid upprättande av egenkontrollprogram
 • Periodiska besiktningar
 • Ladda ner referensblad

 

Tarjei Svensen– Envima är flexibla och konstruktiva i sitt arbete. När vi gör den årliga miljöbesiktningen så rättar de inte bara punkter utan kommer också med råd och stöd. Det tycker jag är värdefullt i mitt arbete.

Tarjei Svensen
Miljöingenjör, Nordic Paper Kraft Group

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation