2017-11-15

Budskap från Miljöstrategidagarna: ”Stick ut med din hållbarhetsredovisning”

Om du har en låg budget till din hållbarhetsredovisning kan det vara en god idé att göra en enkel design i redovisningen men att plocka ut en till tre aspekter som du lägger ned lite extra krut på. På så vis kan du använda materialet i marknadsföringen av ditt företag. 

På Miljöstrategidagarna 2017 diskuterades det bland annat om Agenda 2030, levande ledningssystem, affärsnyttan i hållbarhet och artificiell intelligens. Men det som stack ut mest och som verkade vara på allas läppar var årets hållbarhetsredovisningar och förväntningarna på nästa års redovisningar.

Nästa år blir det ett lagkrav för stora företag* att hållbarhetsredovisa och med det kommer många nya frågor. Hur ska vi kommunicera vår hållbarhetsredovisning så att vår målgrupp läser den? Kan vi använda den som marknadsföringsmaterial? Hur undviker vi green washing? Måste vi skriva en mastig rapport eller kan vi göra en kort infographic som Philips? Om vi inte har en budget som IKEA, hur gör vi då för att få en snygg hållbarhetsredovisning?

Det kan kännas som en djungel men egentligen är det ganska enkelt. Det ni bör göra är att anpassa hållbarhetsredovisningen efter ditt företag. Fundera över vilka ni vill ska läsa er hållbarhetsredovisning, det vill säga vad har ni för målgrupp? Om ni har en ung målgrupp som ni främst kommunicerar med via olika sociala mediekanaler kan ni till exempel ta inspiration från Spendrups, som presenterade en interaktiv, digital version av sin hållbarhetsredovisning.

Vad är ni för typ av företag? Är ni till exempel ett B2B eller ett B2C företag? Det kan ge er en fingervisning om vilken typ av information som er målgrupp vill ha och vilka förväntningar som er målgrupp har på utformandet och presentationen av hållbarhetsredovisningen.

Och till sist, vad har ni för budget? Om ni har en låg budget kan det vara en god idé att göra en enkel design i hållbarhetsredovisningen men att plocka ut en till tre aspekter som ni lägger lite extra krut på. Gör en snygg design som är anpassad till er målgrupp efter valda kommunikationskanaler och använd sedan materialet i er marknadsföring. Att lyfta ut några aspekter som ni satsar lite mer resurser på är ett hett tips till alla som gör en hållbarhetsredovisning, oavsett budget.

 

Har du frågor om hur du kan utforma ditt företags hållbarhetsredovisning? Vi hjälper gärna till. Kontakta Lina Helmersson

Envimas hållbarhetsredovisning 2016


*Företag som omfattas av lagen om hållbarhetsredovisning är följande:

  • Företag där medelantalet anställda har uppgått till mer än 250 anställda under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren.
  • Företag där redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 175 miljoner kronor under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren.
  • Företag vars redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 350 miljoner kronor för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren.

Fler nyheter

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation